برار وطنم

برار - غار دیو چشمه(دیوخونه)

دهانه غار دیوخونه به طور تقريبي دهليزي با 1 متر عرض 2 متر طول و 5 متر ارتفاعه . بعد حفره تنگیه كه بايد به صورت سينه خيز از اون عبور كرد. پس از عبور از اين قسمت  وارد دهليزي دو طبقه ميشی كه بعد از دو متر مسير افقي 3 متر فرود ميريم

 بعد از كنار استالاگميتي  به ارتفاع 3 متر از گودالي به عمق 3.5 پايين رفته و به حوضچه اي ميرسيم كه در حال حاضر انتهاي غار محسوب ميشه اما ممكنه با غواصي به دنیای جدیدی رسید.

برار - دیو خونه

شاید این غار زیاد بزرگ نباشه ولی طبیعت بکر مسیر دستیابی به این غار و خود غار چیزی فراتر از تصوره

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 18:41  توسط محمود کیاپاشا  |